Pokud jde o výdejní stojany, tak CIM Tek® nabízí široký výběr filtrů. Filtry pevných částic a odstranění vody.

Cim-Tek® nabízí filtry s celulózou (je to vlákno na rostlinné bázi. Jedná se o přírodní materiál a jeho vlákno se může měnit co do velikosti a tvaru. Celulóza není vhodná pro jemnou filtraci), mikrovláken (je vysoce výkonné filtrační médium s vysokou užitnou plochou. Používá se pro jemnější filtraci a má 2-3 krát vyšší kapacitu zachycení nečistot než celulóza) a hydroglass (je kombinací skelných mikrovláken a polymerového superabsorbentu, který odstraňuje vodu a pevné částice v jednom filtru) médiem s rozsahem filtrační schopnosti od 2 μm do 30 μm.

Hydrosorb® je původní, patentovaná technologie pro zachycení vody a odstranění částic. Hydrosorb® je skelné mikrovlákno a celulóza laminované média impregnuje superabsorbentu.
Voda je absorbována, když palivo prochází filtrem, což způsobuje omezení průtoku.

Většina filtrů je atestována pro použití na čerpacích stanicích a výdejních stojanech

.

Příklady použití

• Pro benzín, naftu, směs bionafty
• Nadzemní skladovací nádrže
• Čerpadla & výdejní stojany